Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o.

je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb. Více informací

Inženýrské stavby

 • Zakládání průmyslových hal včetně základů
 • Kanalizace a kanalizační přípojky
 • Vodovod a vodovodní přípojky
 • Plynovod a plynovodní přípojky

Dopravní stavby

 • Stavby a opravy chodníků a příjezdových cest
 • Chodníky a zpevněné plochy ze zámkové dlažby
 • Stavby a opravy opěrných zdí
 • Stavba odvodňovacích zařízení – jímky, trativody, příkopy aj.
 • Vodohospodářských staveb
 • Stavba bazénů

Zemní práce

Ostatní stavby

 • Výstavby hřišť, tenisových kurtů aj.

Díky vlastnímu technickému zázemí jsme schopni reagovat na zájem zákazníků o drobnou mechanizaci, jako jsou Locust, JCB, vibrační a hutnicí stroje, mobilní autocentrály, kompresory a další dopravní a mechanizační prostředky.
Odborná kvalifikace a dlouholetá praxe našich zaměstnanců zaručuje vysokou kvalitu, rychlost a odpovědnost, která vede ke spokojenosti zákazníků a odráží se nejen v zájmu drobných stavebníků, ale i větších stavebních firem.
Dlouholetá praxe nás vede k přesvědčení, že kvalita zakázky spočívá v její komplexnosti, což v praxi znamená plnění zakázky od projektové dokumentace po konečné předání hotového díla.

Hlavní okruhy našeho podnikání

Inženýrské stavby Dopravní stavby Zemní práce Ostatní stavby Obchodní činnost Zprostředkovatelská činnost

Referenční stavby


Strojový park

Na jakýkoliv požadavek ze strany zákazníků jsme schopni pohotově reagovat díky vlastní drobné mechanizaci:

Dále máme k dispozici drobné vibrační a hutnicí stroje, mobilní autocentrálu, kompresor a další dopravní a mechanizační prostředky. Pracovníci firmy jsou připraveni vám nabídnout své služby, které, jak věříme, plně uspokojí vaše požadavky.


Kontakt

ZEMAKO, s.r.o.

ZEMAKO, s.r.o.
stavební a obchodní činnost
Bohunická cesta 501/9
664 48 Moravany

Tel.: +420 544 501 076
Mobil: +420 777 055 742
E-mail: info@zemako.cz

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011
Zapsáno v OR Krajským soudem v Brně 1997,
oddíl C, vložka 24862

Bohunická cesta 501/9, Moravany Naplánujte si cestu k nám...